Català Español Français

  •  
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel
  • Ajuda al Sahel

  •  
  • Login 
  • Pass  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

    

 

28.01.2012CONGRES DE CODESENVOLUPAMENT PER MALI

Per tal de realitzar un intercanvi d´informació i d´idees sobre els projectes i la seva situació en l´actualitat. L´Associació ha assistit al costat d´altres associacions i Ong´s al fòrum presentat per la Delegació de Codesenvolupament amb Mali a Espanya i Moviment per la Pau. Vam poder alhora informar-nos de les normes per a la presentació de projectes i demandes de finançament. Ha estat molt interessant i encoratjador. I ens ha permès conèixer personalment entitats i persones que tenen les mateixes preocupacions i desitjos que nosaltres. Així com la possibilitat d´intercanviar idees i projectes i així poder unir sinergies que enriqueixin projectes futurs.

 

Ajuda al Sahel
Ajuda al Sahel
Ajuda al Sahel
Ajuda al Sahel
Ajuda al Sahel
Ajuda al Sahel

Ajuda al Sahel